Turquoisines parkieten, een paletje aan kleuren.....

Voor het kweken van turquoisines en zijn mutaties heb je de nodige koppels/kweekkooien nodig, wil je op nationaal niveau meedraaien. Vaak heb je betere resultaten door te kiezen voor een mannen- of poppenlijn. 

Turquoisine parkiet:

 1. Herkomst: Turquoisines komen in een relatief klein(voor Australische begrippen) gebied voor in het zuidoosten van Australië. Van Brisbane(Queensland) tot in Victoria en het zuidoosten van New South Wales. Als we gaan opzoeken wat voor klimaat er heerst in hun leefgebied dan komen we er snel achter dat dit zeer uiteenlopend is van een mild zeeklimaat tot tropisch. Turquoisine parkieten zijn niet in grote aantallen aanwezig in hun leefgebied. Sommige auteurs geven aan dat ze zeer zeldzaam zijn, maar dit is ook wat overdreven. Ze worden aangetroffen op berghellingen, heuvelruggen of langs waterlopen. Ze komen paarsgewijs of in kleine groepen voor, maar bij het water worden wel groepen van dertig vogels waargenomen. Ze houden van een siësta. Tussen 12 uur in de middag tot het midden van de namiddag zitten ze rustig in bomen en struiken, de rest van de dag zoeken ze op de grond naar voedsel en eten dan van graszaden die kort aan de grond staan. Ze voelen zich het best thuis op de grond en voeden zich dan met heide, muur (stellaria- media  het kruipertje) en zitten bijna nooit in grasstengels ver boven de grond. Te midden van de groene kruiden en grassen  zijn ze nauwelijks zichtbaar, maar tegen het einde van de zomer, als het gras verdroogd, vallen hun groene kleuren duidelijk op. Geluid: Een zacht alhoewel doordringend tweelettergreep geluid. Nestelen: De balts is niet opzienbarend (spectaculair) de man spreidt zijn staart, waardoor de gele staartpennen goed zichtbaar zijn, daarna benadert hij de pop om daarna tot voeren over te gaan. Er worden ook paringen op de grond waargenomen. Het broedseizoen is van augustus tot december. Ze nestelen in een uitgeholde boomstronk, schuttingpalen, waar de eieren op vermolmd hout worden gelegd of zelfs in holen in de grond. In de volière waar de bodem is bedekt met ophoog of metselzand graven ze ook wel gaten. De broedtijd duurt ongeveer  18 a 20 dagen en alleen de pop broed de eieren uit. Deze zit zeer vast. De jongen vliegen tussen de 4 en 5 weken uit en worden dan nog een paar weken door de ouders gevoerd. Hun volwassen verenkleed krijgen ze na ongeveer 5 maanden. Bij sommige jonge mannen zijn direct al rode veertjes te zien of bijna een gedeelte van de rode vleugelbalk. Maar het duurt nog wel een jaar wanneer hun verenkleed op z’n mooist is.
 2. Aankoop: Diverse kwekers welke gespecialiseerd waren in turquoisine parkieten.
 3. Voeding: Mengeling van neophemazaad aangevuld met onkruidzaden.
  Een keer in de week trosgierst. Soms fruit/groenten.
  Altijd beschikbaar schoon drink- en badwater, maagkiezel en grit.
  Eivoer: Exper eivoer (Witte Molen) met 3 eitjes, aangevuld met kanarie- en onkruidzaden.
 4. Kweek:
  Kooi van 1 m3 per koppel.
  Voorkeur voor 1 koppel turquoisine parkieten naast 1 koppel elegant parkieten en niet 2 koppels turquoisine parkieten naast elkaar.
 5. Tentoonstelling:
  Rustige vogel in kleine kistkooi mits goed getraind. Wel gevoelige vogel in het algemeen.