Neophema studiedag 2022

 

Op zaterdag 15 oktober j.l. vond de Neophema Studiedag weer plaats in Huis ten Halve in Roosendaal. De inzenders konden tot 10.00 uur hun vogels inschrijven/afgeven. Na inschrijving werd er gezellig verder gekletst met elkaar onder het genot van een bakje koffie of thee. Dit in afwachting van de officiele opening en presentatie welke zou volgen. Na het openingswoord van Werner Voermans konden onze keurmeesters George Stein, Idalgo Plak en ….. aan de slag. De presentatie werd deze keer door Piet Ooyen gegeven. Piet had bij enkele liefhebbers thuis een bezoek gebracht en het een ander in kaart gebracht door film en foto’s. Vooral van de neophema’s had Piet prachtige opnames gemaakt om deze uitvoerig te bespreken met de aanwezigen. Complimenten aan Piet voor de presentatie en uitvoering. Hij weet altijd de tongen wel los te maken bij de liefhebbers met de opmerkingen: wat zie ik aan deze vogel, komt het wat ik zie wel overeen met de standaardeisen of uit welke mutatie-combinaties bestaat deze vogel? Met gelijk de vraag achterop: van wie is deze vogel en welke kleurslag waren de ouders? Veel interactie dus tussen spreker en aanwezigen, maar daar is deze studiedag nu eenmaal voor: zoveel mogelijk elkaar wijsheid bij te brengen om deze later misschien wel in praktijk te brengen.

 

Ook Henk van Meer was gelukkig weer aanwezig en bereid gevonden om van alle bijzondere vogels en natuurlijk de kampioenen foto’s te maken. Elke keurmeester heeft een bepaalde groep gekeurd om zoveel mogelijk eenheid in deze groepen tijdens het keuren te krijgen. Alleen de grote groepen werden door twee keurmeesters gezamenlijk gekeurd. Bijzonder was om te zien, hoe ook hier veelvuldig overleg was tussen de keurmeesters, tijdens het keuren van de ingezonden vogels. Nadat de groepskampioenen enkeling bekend waren hebben de keurmeesters gezamenlijk de vogel van de show gekozen uit deze reeks vogels. Gelukkig waren er ook nog enkele stellen en stam. Hopelijk komend jaar wat meer.

 

Aanwezige vogels en deelnemers:
12 Bourke Wildkleur parkieten ingezonden door Arnold van Santbergen, Ronald van Santbergen, Werner Voermans, Frans van Hooydonk, Fort Clairy, Peter Korsman en Jan Hendriks. Een vogel van Ronald van Santbergen werd kampioen met 92 punten.
8 Bourke Mutant parkieten  ingezonden door Arnold van Santbergen, Ronald van Santbergen en Peter Korsman. Een vogel van Peter Korsman werd met 93 punten kampioen.
11 Elegant Wildkleur parkieten ingezonden door Werner Voermans, Arnold van Santbergen, Henny Voskuijlen, Frans van Hooydonk, Ruud Stouten, Jan Hendriks en Kristof Michiels. Een vogel van Henny Voskuijlen werd met 94 punten kampioen.
4 Elegant Mutant parkieten ingezonden door Peter Korsman, Ruud Stouten en Kristof Michiels. Een vogel van Ruud Stouten werd met 92 punten kampioen.
14 Turquoisine Wildkleur parkieten ingezonden door CHM Meijer, Robert Ellenkamp, Piet Kemp, Werner Voermans, John Vergouwen, Frans van Hooydonk en Jan Hendriks. Een vogel van CHM Meijer werd met 95 punten kampioen en beste van de show.
24 Turquoisine Mutant parkieten ingezonden door Henk Haasnoot, PJ Barnhoorn, Piet Kemp, Werner Voermans, Rob Koren, Frans Broeren, John Vergouwen, Frans van Hooydonk en Peter Korsman. Een vogel van Werner Voermans werd met 92 punten kampioen.
Er waren vier stellen Turquoisine en Elegant parkieten. Het stel turquoisine parkieten van CHM Meijer werd met 2 x 92 punten (totaal 184) kampioen.
De stam Turquoisine parkieten van John Vergouwen werd met 366 punten kampioen.

 

Vijftig liefhebbers maakte van de mogelijkheid gebruik om gezamenlijk te eten. Dit waren niet alleen inzenders maar ook nieuwsgierige naar deze dag en vogels. Tijdens het gezellige eten gingen veel verhalen en ervaringen over tafel en kwam regelmatig de telefoon met foto’s te voorschijn. Na deze koffietafel werden enkele vogels behandeld op de beamer waar natuurlijk weer een hele discussie ontstond over het hoe en waar. Na enige uitleg werd daarna de loterij in gang gezet met natuurlijk weer mooie prijzen. Hierna werden de kampioenen gehuldigd met daarna een kort bedankje richting de aanwezigen voor hun opkomst.

 

De keurmeesters hadden hun zegje en werk gedaan en konden huiswaarts keren met veel dank voor hun inzet. De aanwezige liefhebbers konden de vogels gaan bewonderen waar natuurlijk weer de nodige discussie’s en overleg plaatsvonden. Na elkaars vogels bewonderd te hebben konden de liefhebbers weer huiswaarts keren. Misschien eentonig, maar ook de studiedag 2022 was wederom een succes. Eigenlijk was er maar een minpuntje: namelijk er waren geen splendids op de show. Hopelijk komt daar volgend jaar verandering in.

 

Tot de volgende studiedag 14 oktober 2023.

 

John Vergouwen

Wilt u lid worden van de Neophema Studie Groep/Vul dan onderstaand formulier in: