Elegant parkieten, een elegante verschijning.....

Zoals bij de meeste parkieten is de kleur en vorm van de vogel zeer belangrijk. Een volle borst, vleugels sluitend hierop en het blauwe driehoekje achter het oog zijn al stappen in de goede richting. Daarbij een mooi formaat en statige houding kan al een topvogel opleveren.

Elegant parkiet:

 1. Herkomst: Verspreiding: Er zijn eigenlijk twee gebieden waar de elegant voorkomt, de neophema elegans die voorkomt in het zuidoosten, Nieuw – zuid Wales en Victoria. Dit is voor Australische begrippen een klein gebied. Er is een ondersoort bekend (Carteri) die voorkomt in de omgeving van Perth. De verschillen zijn niet bekend waarom dan een ondersoort. Misschien omdat de twee soorten zo ver uit elkaar leven!! Elegant parkieten leven in open gebieden, met inbegrip van de duinen langs de kust, lichtelijk met hout begroeide graslanden droge struikgewas en omheinde weiden. In het zuidoosten overlappen de gebieden met de blauwvleugel elkaar. De Elegant zijn tamelijk algemeen voorkomende vogels. De Elegant zou zich wat verder uitbreiden. Gedurende het broedseizoen worden ze gewoonlijk paars-gewijs of in kleine groepen aangetroffen, maar op andere tijden in grotere groepen en soms in het gezelschap van de blauwvleugel. Als ze op de grond naar voedsel zoeken plantaardig materiaal, bessen, klaverzaden vermengt de kleur van de vogel zich goed met de omgeving. Als ze ergens van schrikken vliegen ze hoog in de lucht en zijn spoedig uit het zicht verdwenen. Het zijn zeer snelle vliegers. Nestelen: De balts is een fraai schouwspel, de man vliegt richting van de pop, gaat hoog op de poten staan, doet de vleugel bochten van het lichaam, gaat dan met de schouders en kop heen en weer en blijft maar kwetterende geluiden maken. Dit kan hij wel minuten lang volhouden, en gaat dan over van het voeren van de pop, waarna de paring plaats vindt. Het broedseizoen is van augustus tot december en het nest ligt wat hoger van de grond dan bv bij de Turquoisine. Een normaal legsel bestaat uit 4 a 5 eieren die alleen door de pop bebroed worden. De jongen vliegen tussen de 4 en 5 weken uit en worden dan nog een paar weken door de ouders gevoerd. Jonge vogels zijn duidelijk te onderscheiden van de ouders, ze zijn veel doffer van kleur en missen de voorhoofd band. Hun volwassen veren kleed krijgen ze na ongeveer 5 maanden, maar het duurt wel een jaar wanneer hun verenkleed op z’n mooist is.
 2. Aankoop: Diverse kwekers welke gespecialiseerd waren in het kweken van elegant parkieten.
 3. Voeding: Mengeling van neophemazaad aangevuld met onkruidzaden.
  Een keer in de week trosgierst. Soms fruit/groenten.
  Altijd beschikbaar schoon drink- en badwater, maagkiezel en grit.
  Eivoer: Exper eivoer (Witte Molen) met 3 eitjes, aangevuld met kanarie- en onkruidzaden.
 4. Kweek:
  Kooi van 1 m3 per koppel.
  Voorkeur voor 1 koppel elegant parkieten naast 1 koppel turquoisine parkieten en niet 2 koppels elegant parkieten naast elkaar (met uitzondering van een koppel mutatie elegant parkieten).
 5. Tentoonstelling:
  Rustige vogel in kleine kistkooi mits goed getraind.