Kweken van kwartels heeft altijd veel voldoening gegeven.....

Begonnen met Chinese dwergkwartels. Allemaal natuurbroed. Daarna de grotere soorten zoals Blauwschubbenkwartel, Japanse kwartel, Virginia kwartel. Deze echter met hulp van een broedmachine. Kwartels of loopvogels kweken is een reeks van successen en teleurstellingen. Eeuwig zonde dat deze loopvogels voorlopig door de vogelgriep niet meer op de tentoonstellingen te bewonderen zijn.