Kweken van kwartels heeft altijd veel voldoening gegeven.....

Begonnen met Chinese dwergkwartels. Allemaal natuurbroed. Daarna de grotere soorten zoals Blauwschubbenkwartel, Japanse kwartel, Virginia kwartel. Deze echter met hulp van een broedmachine. Kwartels of loopvogels kweken is een reeks van successen en teleurstellingen. Eeuwig zonde dat deze loopvogels voorlopig door de vogelgriep niet meer op de tentoonstellingen te bewonderen zijn.

Blauwschubbenkwartel:

 1. Herkomst: De Blauwschubbenkwartel leeft voornamelijk op de grond, maar als schrikreactie vluchten zij omhoog in bomen en struiken. Ook 's nachts kiezen deze kwartels voor een plekje in bomen of struiken. De Blauwschubbenkwartel meet van kop tot staart 24 centimeter. Het gewicht van deze dieren ligt rond 180 gram. De eieren wegen 11 gram. Deze kwartel is over het gehele lichaam blauwgrijs van kleur met op de borst en rug zwartomrande lichtere veren die een schubbeneffect tonen. De buik en vleugels zijn wat lichter gekleurd. Deze kwartels hebben een roestbruine vlek op de borst en een korte brede kuif op de kop. De grootte van de bruine vlek op de borst varieert per ondersoort van deze kwartel. De hen heeft vrijwel dezelfde kleur als de haan. Het natuurlijke leefgebied wordt gevormd door woestijnachtige graslanden en dorre gebieden in Amerika (Californië, Nevada, Nieuw-Mexico, Kansas, Texas en Colorado). De soort is dus gewend aan hoge temperaturen en droogte. Deze soort gaat in een ruim hok of volière wel tot broeden over, mits de hen een beschutte plek kan vinden. Deze kwartels worden alleen in paren gehouden. De hen legt 10 - 14 eieren en broedt deze in 23 dagen uit. De kuikens zijn in 4 maanden volwassen. Deze kwartelsoort kan goed tam worden en is winterhard, maar moeten dan wel beschikken over een beschutte plek.
 2. Aankoop: Bij kwekers in het hele land gekocht.
 3. Voeding:
  Mengeling van tropen-, kanarie- en onkruidzaden.
  Een keer in de week trosgierst.
  Altijd beschikbaar schoon drink- en badwater, maagkiezel en grit.
  Eivoer: 9 beschuiten, 3 ei, honing, stukje koolvis, schepje kanarie en onkruidzaad.
  Gekiemde zaden en soms fruit/groenten.
 4. Kweek:
  Vlucht van 2 m2 per koppel.
  Emmer met uitgesneden inloop opening. Hooi onder de emmer.
  Eieren werden geraapt en in broedmachine uit gebroed.
  Enkele keer werd er gebroed, maar zonder resultaat.
 5. Tentoonstelling:
  Rustige vogel in grote klapkooi. Statige vogel.
  Moet voor de tentoonstelling ge-ent worden door dierenarts.